5. Pañcamavaggo

(45) 3. Vipar²takath±

424. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ [pathav²kasiºasam±patti½ (s². ka.)] sam±pannassa vipar²te ñ±ºanti? ¾mant±. Anicce niccanti vipariyesoti? Na heva½ vattabbe…pe… dukkhe sukhanti…pe… anattani att±ti…pe… asubhe subhanti vipariyesoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºanti? ¾mant±. Akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu kusalanti? ¾mant±. Hañci kusala½, no ca vata re vattabbe– “pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºan”ti.
Anicce niccanti vipariyeso, so ca akusaloti? ¾mant±. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºa½, tañca akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe… dukkhe sukhanti…pe… anattani att±ti…pe… asubhe subhanti vipariyeso, so ca akusaloti? ¾mant±. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºa½, tañca akusalanti? Na heva½ vattabbe…pe….
425. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºa½, tañca akusalanti? ¾mant±. Anicce niccanti vipariyeso, so ca kusaloti? Na heva½ vattabbe…pe… pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºa½, tañca akusalanti? ¾mant±. Dukkhe sukhanti…pe… anattani att±ti…pe… asubhe subhanti vipariyeso, so ca kusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
426. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºanti? ¾mant±. Arah± pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pajjeyy±ti? ¾mant±. Hañci arah± pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pajjeyya, no ca vata re vattabbe– “pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºan”ti.
Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºa½, arah± pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pajjeyy±ti? ¾mant±. Atthi arahato vipariyesoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi arahato vipariyesoti? ¾mant±. Atthi arahato saññ±vipariyeso cittavipariyeso diµµhivipariyesoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi arahato saññ±vipariyeso cittavipariyeso diµµhivipariyesoti? ¾mant±. Hañci natthi arahato saññ±vipariyeso cittavipariyeso diµµhivipariyeso, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato vipariyeso”ti.
427. Na vattabba½– pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºanti? ¾mant±. Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pajjantassa sabbeva pathav²ti? Na heva½ vattabbe. Tena hi pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºanti.
Pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºanti? ¾mant±. Nanu pathav² atthi, atthi ca koci pathavi½ pathavito sam±pajjat²ti? ¾mant±. Hañci pathav² atthi, atthi ca koci pathavi½ pathavito sam±pajjati, no ca vata re vattabbe– “pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºan”ti.
Pathav² atthi, pathavi½ pathavito sam±pajjantassa vipar²ta½ hot²ti? ¾mant±. Nibb±na½ atthi, nibb±na½ nibb±nato sam±pajjantassa vipar²ta½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi na vattabba½– “pathav²kasiºa½ sam±patti½ sam±pannassa vipar²te ñ±ºan”ti.

Vipar²takath± niµµhit±.