19. Ek³nav²satimavaggo

(187) 2. Suññat±kath±

832. Suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±ti? ¾mant±. Animitta½ saªkh±rakkhandhapariy±pannanti? Na heva½ vattabbe…pe… suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±ti? ¾mant±. Appaºihito saªkh±rakkhandhapariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe… animitta½ na vattabba½– “saªkh±rakkhandhapariy±pannan”ti? ¾mant±. Suññat± na vattabb±– “saªkh±rakkhandhapariy±pann±”ti? Na heva½ vattabbe…pe… appaºihito na vattabbo– “saªkh±rakkhandhapariy±panno”ti? ¾mant±. Suññat± na vattabb±– “saªkh±rakkhandhapariy±pann±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±ti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandho na anicco na saªkhato na paµiccasamuppanno na khayadhammo na vayadhammo na vir±gadhammo na nirodhadhammo na vipariº±madhammoti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu saªkh±rakkhandho anicco saªkhato paµiccasamuppanno khayadhammo vayadhammo vir±gadhammo nirodhadhammo vipariº±madhammoti? ¾mant±. Hañci saªkh±rakkhandho anicco…pe… vipariº±madhammo no ca vata re vattabbe– “suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±”ti.
833. R³pakkhandhassa suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±ti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandhassa suññat± r³pakkhandhapariy±pann±ti? Na heva½ vattabbe…pe… vedan±kkhandhassa…pe… saññ±kkhandhassa… viññ±ºakkhandhassa suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±ti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandhassa suññat± viññ±ºakkhandhapariy±pann±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saªkh±rakkhandhassa suññat± na vattabb±– “r³pakkhandhapariy±pann±”ti? ¾mant±. R³pakkhandhassa suññat± na vattabb±– “saªkh±rakkhandhapariy±pann±”ti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandhassa suññat± na vattabb±– “vedan±kkhandhapariy±pann±…pe… saññ±kkhandhapariy±pann±… viññ±ºakkhandhapariy±pann±”ti? ¾mant±. Viññ±ºakkhandhassa suññat± na vattabb±– “saªkh±rakkhandhapariy±pann±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
834. Na vattabba½– suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “suññamida½, bhikkhave, saªkh±r± attena v± attaniyena v±”ti [ma. ni. 3.69 ±neñjasapp±ye]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi suññat± saªkh±rakkhandhapariy±pann±ti.

Suññat±kath± niµµhit±.