15. Pannarasamavaggo

(145) 1. Paccayat±kath±

711. Paccayat± vavatthit±ti? ¾mant±. Nanu v²ma½s± hetu, so ca adhipat²ti? ¾mant± Hañci v²ma½s± hetu, so ca adhipati, tena vata re vattabbe– “hetupaccayena paccayo, adhipatipaccayena paccayo”ti.
Nanu chand±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipat²ti? ¾mant±. Hañci chand±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, sahaj±tapaccayena paccayo”ti.
712. Nanu v²riy±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipat²ti? ¾mant±. Hañci v²riy±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, sahaj±tapaccayena paccayo”ti.
Nanu v²riy±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca indriyanti? ¾mant±. Hañci v²riy±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca indriya½, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, indriyapaccayena paccayo”ti.
Nanu v²riy±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca maggaªganti? ¾mant±. Hañci v²riy±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca maggaªga½, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, maggapaccayena paccayo”ti.
713. Nanu citt±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipat²ti? ¾mant± Hañci citt±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, sahaj±tapaccayena paccayo”ti.
Nanu citt±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, so ca ±h±roti? ¾mant±. Hañci citt±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, so ca ±h±ro, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, ±h±rapaccayena paccayo”ti.
Nanu citt±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca indriyanti? ¾mant±. Hañci citt±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca indriya½, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, indriyapaccayena paccayo”ti.
714. Nanu v²ma½s±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipat²ti? ¾mant±. Hañci v²ma½s±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, sahaj±tapaccayena paccayo”ti.
Nanu v²ma½s±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca indriyanti? ¾mant±. Hañci v²ma½s±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca indriya½, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, indriyapaccayena paccayo”ti.
Nanu v²ma½s±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati, tañca maggaªganti? ¾mant±. Hañci v²ma½s±dhipati sahaj±t±na½ dhamm±na½ adhipati tañca maggaªga½, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, maggapaccayena paccayo”ti.
715. Nanu ariya½ dhamma½ garu½ katv± uppajjati paccavekkhaº±, tañc±rammaºanti? ¾mant±. Hañci ariya½ dhamma½ garu½ katv± uppajjati paccavekkhaº±, tañc±rammaºa½, tena vata re vattabbe– “adhipatipaccayena paccayo, ±rammaºapaccayena paccayo”ti.
716. Nanu purim± purim± kusal± dhamm± pacchim±na½ pacchim±na½ kusal±na½ dhamm±na½ anantarapaccayena paccayo, s± ca ±sevan±ti? ¾mant±. Hañci purim± purim± kusal± dhamm± pacchim±na½ pacchim±na½ kusal±na½ dhamm±na½ anantarapaccayena paccayo, s± ca ±sevan±, tena vata re vattabbe– “anantarapaccayena paccayo, ±sevanapaccayena paccayo”ti.
Nanu purim± purim± akusal± dhamm± pacchim±na½ pacchim±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anantarapaccayena paccayo, s± ca ±sevan±ti? ¾mant±. Hañci purim± purim± akusal± dhamm± pacchim±na½ pacchim±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anantarapaccayena paccayo, s± ca ±sevan±, tena vata re vattabbe– “anantarapaccayena paccayo, ±sevanapaccayena paccayo”ti.
Nanu purim± purim± kiriy±by±kat± dhamm± pacchim±na½ pacchim±na½ kiriy±by±kat±na½ dhamm±na½ anantarapaccayena paccayo, s± ca ±sevan±ti? ¾mant±. Hañci purim± purim± kiriy±by±kat± dhamm± pacchim±na½ pacchim±na½ kiriy±by±kat±na½ dhamm±na½ anantarapaccayena paccayo, s± ca ±sevan±, tena vata re vattabbe– “anantarapaccayena paccayo, ±sevanapaccayena paccayo”ti.
717. Na vattabba½– “paccayat± vavatthit±”ti? ¾mant±. Hetupaccayena paccayo hoti, ±rammaºapaccayena paccayo hoti, anantarapaccayena paccayo hoti, samanantarapaccayena paccayo hot²ti? Na heva½ vattabbe. Tena hi paccayat± vavatthit±ti.

Paccayat±kath± niµµhit±.