14. Cuddasamavaggo

(140) 5. Ańńo anusayotikath±

700. Ańńo k±mar±g±nusayo ańńa½ k±mar±gapariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańńo k±mar±go ańńa½ k±mar±gapariyuµµh±nanti Na heva½ vattabbe…pe… sveva k±mar±go ta½ k±mar±gapariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva k±mar±g±nusayo ta½ k±mar±gapariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ańńo paµigh±nusayo ańńa½ paµighapariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańńa½ paµigha½ ańńa½ paµighapariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe… tańńeva paµigha½ ta½ paµighapariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva paµigh±nusayo ta½ paµighapariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ańńo m±n±nusayo ańńa½ m±napariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańńo m±no ańńa½ m±napariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe… sveva m±no ta½ m±napariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva m±n±nusayo ta½ m±napariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ańńo diµµh±nusayo ańńa½ diµµhipariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańń± diµµhi ańńa½ diµµhipariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe… s±va diµµhi ta½ diµµhipariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva diµµh±nusayo ta½ diµµhipariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ańńo vicikicch±nusayo ańńa½ vicikicch±pariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańń± vicikicch± ańńa½ vicikicch±pariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe… s±va vicikicch± ta½ vicikicch±pariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva vicikicch±nusayo ta½ vicikicch±pariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ańńo bhavar±g±nusayo ańńa½ bhavar±gapariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańńo bhavar±go ańńa½ bhavar±gapariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe… sveva bhavar±go ta½ bhavar±gapariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva bhavar±g±nusayo ta½ bhavar±gapariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ańńo avijj±nusayo ańńa½ avijj±pariyuµµh±nanti? ¾mant±. Ańń± avijj± ańńa½ avijj±pariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe… s±va avijj± ta½ avijj±pariyuµµh±nanti? ¾mant±. Sveva avijj±nusayo ta½ avijj±pariyuµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
701. Na vattabba½– “ańńo anusayo ańńa½ pariyuµµh±nan”ti? ¾mant± Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “s±nusayo”ti vattabboti? ¾mant±. “Pariyuµµhito”ti vattabboti? Na heva½ vattabbe. Tena hi ańńo anusayo ańńa½ pariyuµµh±nanti. Puthujjano kusal±by±kate citte vattam±ne “sar±go”ti vattabboti? ¾mant±. “Pariyuµµhito”ti vattabboti? Na heva½ vattabbe. Tena hi ańńo r±go ańńa½ pariyuµµh±nanti.

Ańńo anusayotikath± niµµhit±.