13. Terasamavaggo

(134) 9. Dhammataºh± aby±kat±tikath±

676. Dhammataºh± aby±kat±ti? ¾mant±. Vip±k±by±kat± kiriy±by±kat± r³pa½ nibb±na½ cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe….
Dhammataºh± aby±kat±ti? ¾mant±. R³pataºh± aby±kat±ti? Na heva½ vattabbe …pe… dhammataºh± aby±kat±ti? ¾mant±. Saddataºh±…pe… gandhataºh±…pe… rasataºh±…pe… phoµµhabbataºh± aby±kat±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pataºh± akusal±ti? ¾mant±. Dhammataºh± akusal±ti? Na heva½ vattabbe…pe… saddataºh±…pe… phoµµhabbataºh± akusal±ti? ¾mant±. Dhammataºh± akusal±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
677. Dhammataºh± aby±kat±ti? ¾mant±. Nanu taºh± akusal± vutt± bhagavat±ti? ¾mant±. Hañci taºh± akusal± vutt± bhagavat±, no ca vata re vattabbe– “dhammataºh± aby±kat±”ti.
Dhammataºh± aby±kat±ti? ¾mant±. Nanu lobho akusalo vutto bhagavat±, dhammataºh± lobhoti? ¾mant±. Hañci lobho akusalo vutto bhagavat±, dhammataºh± lobho, no ca vata re vattabbe– “dhammataºh± aby±kat±”ti.
678. Dhammataºh± lobho aby±katoti? ¾mant± R³pataºh± lobho aby±katoti? Na heva½ vattabbe…pe… dhammataºh± lobho aby±katoti? ¾mant±. Saddataºh±…pe… phoµµhabbataºh± lobho aby±katoti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pataºh± lobho akusaloti? ¾mant±. Dhammataºh± lobho akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe… saddataºh±…pe… phoµµhabbataºh± lobho akusaloti? ¾mant±. Dhammataºh± lobho akusaloti? Na heva½ vattabbe…pe….
679. Dhammataºh± aby±kat±ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “y±ya½ taºh± ponobbhavik± nand²r±gasahagat± tatratatr±bhinandin², seyyathida½– k±mataºh±, bhavataºh±, vibhavataºh±”ti [mah±va. 14; d². ni. 2.400]! Attheva suttantoti ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “dhammataºh± aby±kat±”ti.
680. Na vattabba½– “dhammataºh± aby±kat±”ti? ¾mant±. Nanu s± dhammataºh±ti? ¾mant±. Hañci s± dhammataºh±, tena vata re vattabbe– “dhammataºh± aby±kat±”ti.

Dhammataºh± aby±kat±tikath± niµµhit±.