12. Dv±dasamavaggo

(119) 4. Sa¼±yatanakath±

638. Cakkh±yatana½ vip±koti? ¾mant±. Sukhavedaniya½ dukkhavedaniya½…pe… s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sukhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci na sukhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidhi, no ca vata re vattabbe– “cakkh±yatana½ vip±ko”ti…pe….
Phasso vip±ko, phasso sukhavedaniyo…pe… s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Cakkh±yatana½ vip±ko, cakkh±yatana½ sukhavedaniya½…pe… s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Cakkh±yatana½ vip±ko, cakkh±yatana½ na sukhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Phasso vip±ko, phasso na sukhavedaniyo…pe… an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
639. Sot±yatana½…pe… gh±n±yatana½…pe… jivh±yatana½…pe… k±y±yatana½ vip±koti? ¾mant±. Sukhavedaniya½…pe… s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe …pe… nanu na sukhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci na sukhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidhi, no ca vata re vattabbe– “k±y±yatana½ vip±ko”ti.
Phasso vip±ko, phasso sukhavedaniyo…pe… s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. K±y±yatana½ vip±ko, k±y±yatana½ sukhavedaniya½…pe… s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe …pe… k±y±yatana½ vip±ko, k±y±yatana½ na sukhavedaniya½…pe… an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant± Phasso vip±ko, phasso na sukhavedaniyo…pe… an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
640. Na vattabba½– “sa¼±yatana½ vip±ko”ti? ¾mant±. Nanu sa¼±yatana½ kammassa katatt± uppannanti? ¾mant±. Hañci sa¼±yatana½ kammassa katatt± uppanna½, tena vata re vattabbe– “sa¼±yatana½ vip±ko”ti.

Sa¼±yatanakath± niµµhit±.