11. Ek±dasamavaggo

(110) 5. ѱºa½ cittavippayuttantikath±

616. ѱºa½ cittavippayuttanti? ¾mant±. R³pa½ nibb±na½ cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… ñ±ºa½ cittavippayuttanti? ¾mant±. Paññ± paññindriya½ paññ±bala½ samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe… paññ± paññindriya½ paññ±bala½ samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo cittasampayuttoti? ¾mant±. ѱºa½ cittasampayuttanti? Na heva½ vattabbe…pe….
ѱºa½ cittavippayuttanti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannanti Saªkh±rakkhandhapariy±pannanti. Saªkh±rakkhandho cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandho cittavippayuttoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe… ñ±ºa½ saªkh±rakkhandhapariy±panna½ cittavippayuttanti? ¾mant±. Paññ± saªkh±rakkhandhapariy±pann± cittavippayutt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… paññ± saªkh±rakkhandhapariy±pann± cittasampayutt±ti? ¾mant±. ѱºa½ saªkh±rakkhandhapariy±panna½ cittasampayuttanti? Na heva½ vattabbe…pe… ñ±ºa½ saªkh±rakkhandhapariy±panna½ cittavippayutta½, paññ± saªkh±rakkhandhapariy±pann± cittasampayutt±ti? ¾mant±. Saªkh±rakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe… saªkh±rakkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? ¾mant±. Vedan±kkhandho saññ±kkhandho ekadeso cittasampayutto ekadeso cittavippayuttoti? Na heva½ vattabbe…pe….
617. Na vattabba½– “ñ±ºa½ cittavippayuttan”ti? ¾mant±. Arah± cakkhuviññ±ºasamaªg² “ñ±º²”ti vattabboti? ¾mant±. ѱºa½ tena cittena sampayuttanti? Na heva½ vattabbe. Tena hi ñ±ºa½ cittavippayuttanti.
Arah± cakkhuviññ±ºasamaªg² “paññav±”ti vattabboti [sakav±d²pucch± viya dissati]? ¾mant±. Paññ± tena cittena sampayutt±ti? Na heva½ vattabbe. Tena hi paññ± cittavippayutt±ti.

ѱºa½ cittavippayuttantikath± niµµhit±.