10. Dasamavaggo

(100) 6. Dv²his²lehikath±

587. Maggasamaªg² dv²hi s²lehi samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² dv²hi phassehi dv²hi vedan±hi dv²hi saññ±hi dv²hi cetan±hi dv²hi cittehi dv²hi saddh±hi dv²hi v²riyehi dv²hi sat²hi dv²hi sam±dh²hi dv²hi paññ±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Maggasamaªg² lokiyena s²lena samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiyena phassena lokiy±ya vedan±ya lokiy±ya paññ±ya lokiy±ya cetan±ya lokiyena cittena lokiy±ya saddh±ya lokiyena v²riyena lokiy±ya satiy± lokiyena sam±dhin± lokiy±ya paññ±ya samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Maggasamaªg² lokiyena ca lokuttarena ca s²lena samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiyena ca lokuttarena ca phassena samann±gato…pe… lokiy±ya ca lokuttar±ya ca paññ±ya samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasamaªg² lokiyena s²lena samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² puthujjanoti? Na heva½ vattabbe…pe….
588. Maggasamaªg² lokiy±ya samm±v±c±ya samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiy±ya samm±diµµhiy± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasamaªg² lokiy±ya samm±v±c±ya samann±gatoti ¾mant±. Maggasamaªg² lokiyena samm±saªkappena…pe… lokiyena samm±v±y±mena…pe… lokiy±ya samm±satiy±…pe… lokiyena samm±sam±dhin± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasamaªg² lokiyena samm±kammantena…pe… lokiyena samm±-±j²vena samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiy±ya samm±diµµhiy±…pe… lokiyena samm±sam±dhin± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Maggasamaªg² lokiy±ya ca lokuttar±ya ca samm±v±c±ya samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiy±ya ca lokuttar±ya ca samm±diµµhiy± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasamaªg² lokiy±ya ca lokuttar±ya ca samm±v±c±ya samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiyena ca lokuttarena ca samm±saªkappena…pe… lokiyena ca lokuttarena ca samm±v±y±mena pe… lokiy±ya ca lokuttar±ya ca samm±satiy±…pe… lokiyena ca lokuttarena ca samm±sam±dhin± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Maggasamaªg² lokiyena ca lokuttarena ca samm±kammantena…pe… samm±-±j²vena samann±gatoti? ¾mant±. Maggasamaªg² lokiy±ya ca lokuttar±ya ca samm±diµµhiy± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe… maggasamaªg² lokiyena ca lokuttarena ca samm±-±j²vena samann±gatoti? ¾mant± Maggasamaªg² lokiyena ca lokuttarena ca samm±saªkappena…pe… lokiyena ca lokuttarena ca samm±sam±dhin± samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
589. Na vattabba½– “maggasamaªg² dv²hi s²lehi samann±gato”ti? ¾mant±. Lokiye s²le niruddhe maggo uppajjat²ti? ¾mant±. Duss²lo khaº¹as²lo chinnas²lo magga½ bh±vet²ti? Na heva½ vattabbe …pe… tena hi maggasamaªg² dv²hi s²lehi samann±gatoti.

Dv²his²lehikath± niµµhit±.