8. Aµµhamavaggo

(82) 10. J²vitindriyakath±

540. Natthi r³paj²vitindriyanti? ¾mant±. Natthi r³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±ti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi r³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±ti? ¾mant±. Hañci atthi r³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±, no ca vata re vattabbe– “natthi r³paj²vitindriyan”ti.
Atthi ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±, atthi ar³paj²vitindriyanti? ¾mant±. Atthi r³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±, atthi r³paj²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi r³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±, natthi r³paj²vitindriyanti? ¾mant± Atthi ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan±, natthi ar³paj²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu ar³paj²vitindriyanti? ¾mant±. R³p²na½ dhamm±na½ ±yu r³paj²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… r³p²na½ dhamm±na½ ±yu na vattabba½– “r³paj²vitindriyan”ti? ¾mant±. Ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu na vattabba½– “ar³paj²vitindriyan”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
541. R³p²na½ dhamm±na½ ±yu ar³paj²vitindriyanti? ¾mant±. Ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu r³paj²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ar³p²na½ dhamm±na½ ±yu na vattabba½– “r³paj²vitindriyan”ti? ¾mant±. R³p²na½ dhamm±na½ ±yu na vattabba½– “ar³paj²vitindriyan”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³p²nañca ar³p²nañca dhamm±na½ ±yu ar³paj²vitindriyanti? ¾mant±. R³p²nañca ar³p²nañca dhamm±na½ ±yu r³paj²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³p²nañca ar³p²nañca dhamm±na½ ±yu na vattabba½– “r³paj²vitindriyan”ti? ¾mant±. R³p²nañca ar³p²nañca dhamm±na½ ±yu na vattabba½– “ar³paj²vitindriyan”ti? Na heva½ vattabbe…pe… natthi r³paj²vitindriyanti? ¾mant±. Nirodha½ sam±pannassa natthi j²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
542. Nirodha½ sam±pannassa atthi j²vitindriyanti? ¾mant±. Hañci nirodha½ sam±pannassa atthi j²vitindriya½, no ca vata re vattabbe– “natthi r³paj²vitindriyan”ti.
Nirodha½ sam±pannassa atthi j²vitindriyanti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannanti? Saªkh±rakkhandhapariy±pannanti. Nirodha½ sam±pannassa atthi saªkh±rakkhandhoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Nirodha½ sam±pannassa atthi saªkh±rakkhandhoti? ¾mant±. Nirodha½ sam±pannassa atthi vedan±kkhandho…pe… saññ±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandhoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Nirodha½ sam±pannassa atthi vedan±kkhandho…pe… saññ±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±. Na nirodha½ sam±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
543. Natthi r³paj²vitindriyanti? ¾mant±. Asaññasatt±na½ natthi j²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Asaññasatt±na½ atthi j²vitindriyanti? ¾mant±. Hañci asaññasatt±na½ atthi j²vitindriya½, no ca vata re vattabbe– “natthi r³paj²vitindriyan”ti. Asaññasatt±na½ atthi j²vitindriyanti? ¾mant±. Katamakkhandhapariy±pannanti? Saªkh±rakkhandhapariy±pannanti. Asaññasatt±na½ atthi saªkh±rakkhandhoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Asaññasatt±na½ atthi saªkh±rakkhandhoti? ¾mant±. Asaññasatt±na½ atthi vedan±kkhandho…pe… saññ±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandhoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Asaññasatt±na½ atthi vedan±kkhandho…pe… saññ±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandhoti? ¾mant±. Pañcavok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
544. Upapattesiyena cittena samuµµhita½ j²vitindriya½ upapattesiye citte bhijjam±ne ekadesa½ bhijjat²ti? ¾mant±. Upapattesiyena cittena samuµµhito phasso upapattesiye citte bhijjam±ne ekadeso bhijjat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Upapattesiyena cittena samuµµhito phasso upapattesiye citte bhijjam±ne anavaseso bhijjat²ti? ¾mant±. Upapattesiyena cittena samuµµhita½ j²vitindriya½ upapattesiye citte bhijjam±ne anavasesa½ bhijjat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
545. Dve j²vitindriy±n²ti? ¾mant±. Dv²hi j²vitehi j²vati, dv²hi maraºehi m²yat²ti? ¾mant± [na heva½ vattabbe (sy±. ka½. p².)].

J²vitindriyakath± niµµhit±.