8. Aµµhamavaggo

(74) 2. Antar±bhavakath±

505. Atthi antar±bhavoti? ¾mant±. K±mabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhavoti? ¾mant±. R³pabhavoti Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Ar³pabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhavoti? ¾mant±. K±mabhavassa ca r³pabhavassa ca antare atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhavoti? ¾mant±. R³pabhavassa ca ar³pabhavassa ca antare atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
K±mabhavassa ca r³pabhavassa ca antare natthi antar±bhavoti? ¾mant±. Hañci k±mabhavassa ca r³pabhavassa ca antare natthi antar±bhavo, no ca vata re vattabbe– “atthi antar±bhavo”ti. R³pabhavassa ca ar³pabhavassa ca antare natthi antar±bhavoti? ¾mant± Hañci r³pabhavassa ca ar³pabhavassa ca antare natthi antar±bhavo, no ca vata re vattabbe– “atthi antar±bhavo”ti.
506. Atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Pañcam² s± yoni, chaµµham² s± gati, aµµham² s± viññ±ºaµµhiti, dasamo so satt±v±soti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Antar±bhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhav³paga½ kammanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi antar±bhav³pag± satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… antar±bhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… antar±bhave atthi r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe… antar±bhavo pañcavok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
507. Atthi k±mabhavo, k±mabhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? ¾mant±. Atthi antar±bhavo, antar±bhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi k±mabhav³paga½ kammanti? ¾mant±. Atthi antar±bhav³paga½ kammanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi k±mabhav³pag± satt±ti? ¾mant±. Atthi antar±bhav³pag± satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mabhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? ¾mant±. Antar±bhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mabhave atthi r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? ¾mant±. Antar±bhave atthi r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe… k±mabhavo pañcavok±rabhavoti? ¾mant±. Antar±bhavo pañcavok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi r³pabhavo, r³pabhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? ¾mant±. Atthi antar±bhavo, antar±bhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi r³pabhav³paga½ kammanti? ¾mant±. Atthi antar±bhav³paga½ kammanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi r³pabhav³pag± satt±ti? ¾mant±. Atthi antar±bhav³pag± satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pabhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? ¾mant±. Antar±bhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pabhave atthi r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? ¾mant±. Antar±bhave atthi r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pabhavo pañcavok±rabhavoti? ¾mant±. Antar±bhavo pañcavok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi ar³pabhavo, ar³pabhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? ¾mant±. Atthi antar±bhavo, antar±bhavo bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi ar³pabhav³paga½ kammanti? ¾mant±. Atthi antar±bhav³paga½ kammanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi ar³pabhav³pag± satt±ti? ¾mant±. Atthi antar±bhav³pag± satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³pabhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? ¾mant±. Antar±bhave satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³pabhave atthi vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? ¾mant±. Antar±bhave atthi vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³pabhavo catuvok±rabhavoti? ¾mant±. Antar±bhavo catuvok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
508. Atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Sabbesaññeva satt±na½ atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe …pe… sabbesaññeva satt±na½ natthi antar±bhavoti? ¾mant±. Hañci sabbesaññeva satt±na½ natthi antar±bhavo, no ca vata re vattabbe– “atthi antar±bhavo”ti.
Atthi antar±bhavoti? ¾mant±. ¾nantariyassa puggalassa atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… ±nantariyassa puggalassa natthi antar±bhavoti? ¾mant±. Hañci ±nantariyassa puggalassa natthi antar±bhavo, no ca vata re vattabbe– “atthi antar±bhavo”ti.
Na ±nantariyassa puggalassa atthi antar±bhavoti? ¾mant±. ¾nantariyassa puggalassa atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… ±nantariyassa puggalassa natthi antar±bhavoti? ¾mant±. Na ±nantariyassa puggalassa natthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… niray³pagassa puggalassa…pe… asaññasatt³pagassa puggalassa …pe… ar³p³pagassa puggalassa atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³p³pagassa puggalassa natthi antar±bhavoti? ¾mant±. Hañci ar³p³pagassa puggalassa natthi antar±bhavo, no ca vata re vattabbe– “atthi antar±bhavo”ti.
Na ar³p³pagassa puggalassa atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Ar³p³pagassa puggalassa atthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³p³pagassa puggalassa natthi antar±bhavoti? ¾mant±. Na ar³p³pagassa puggalassa natthi antar±bhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
509. Na vattabba½ atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Nanu antar±parinibb±y² puggalo atth²ti? ¾mant±. Hañci antar±parinibb±y² puggalo atthi, tena vata re [no ca vata re (s². ka.), no vata re (sy±.)] vattabbe– “atthi antar±bhavo”ti.
Antar±parinibb±y² puggalo atth²ti katv± atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Upahaccaparinibb±y² puggalo atth²ti katv± atthi upahaccabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe… antar±parinibb±y² puggalo atth²ti katv± atthi antar±bhavoti? ¾mant±. Asaªkh±raparinibb±y² puggalo…pe… sasaªkh±raparinibb±y² puggalo atth²ti katv± atthi sasaªkh±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….

Antar±bhavakath± niµµhit±.