1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

222. Ajjhatta½ hetu½ dhamma½ paµicca ajjhatto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bahiddh± hetu½ dhamma½ paµicca bahiddh± hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
223. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, navip±ke dve, navippayutte dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaŗapaccay±di

224. Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Bahiddh± hetu dhammo bahiddh± hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo.
Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Ajjhatto hetu dhammo bahiddh± hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
Bahiddh± hetu dhammo bahiddh± hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Bahiddh± hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
225. Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Bahiddh± hetu dhammo bahiddh± hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Ajjhatto hetu dhammo ajjhattassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Bahiddh± hetu dhammo bahiddh± hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
226. Hetuy± dve, ±rammaŗe catt±ri, adhipatiy± dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, ańńamańńe dve, nissaye dve, upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Nahetuy± catt±ri, na-±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaŗe dve (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

227. Ajjhatta½ nahetu½ dhamma½ paµicca ajjhatto nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bahiddh± nahetu½ dhamma½ paµicca bahiddh± nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
228. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Nahetuy± dve, na-adhipatiy± dve…pe… navippayutte dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

¾rammaŗapaccayo

229. Ajjhatto nahetu dhammo ajjhattassa nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Ajjhatto nahetu dhammo bahiddh± nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
Bahiddh± nahetu dhammo bahiddh± nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Bahiddh± nahetu dhammo ajjhattassa nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2) (Sa½khitta½.)
230. ¾rammaŗe catt±ri, adhipatiy± catt±ri, anantare dve …pe… upanissaye catt±ri…pe… avigate cha (sa½khitta½).
Nahetuy± cha, na-±rammaŗe cha (sa½khitta½).
¾rammaŗapaccay± nahetuy± catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).

(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

21-1. Ajjhatt±rammaŗattika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

231. Ajjhatt±rammaŗa½ hetu½ dhamma½ paµicca ajjhatt±rammaŗo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bahiddh±rammaŗa½ hetu½ dhamma½ paµicca bahiddh±rammaŗo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
232. Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, navip±ke dve, navippayutte dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaŗapaccay±

233. Ajjhatt±rammaŗo hetu dhammo ajjhatt±rammaŗassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Bahiddh±rammaŗo hetu dhammo bahiddh±rammaŗassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Ajjhatt±rammaŗo hetu dhammo ajjhatt±rammaŗassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Ajjhatt±rammaŗo hetu dhammo bahiddh±rammaŗassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
Bahiddh±rammaŗo hetu dhammo bahiddh±rammaŗassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Bahiddh±rammaŗo hetu dhammo ajjhatt±rammaŗassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2) (Sa½khitta½.)
234. Hetuy± dve, ±rammaŗe catt±ri, adhipatiy± t²ŗi, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Nahetuy± catt±ri, na-±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaŗe dve (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

235. Ajjhatt±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca ajjhatt±rammaŗo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bahiddh±rammaŗa½ nahetu½ dhamma½ paµicca bahiddh±rammaŗo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve, ±rammaŗe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

¾rammaŗapaccayo

236. Ajjhatt±rammaŗo nahetu dhammo ajjhatt±rammaŗassa nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo (sa½khitta½).
¾rammaŗe catt±ri, adhipatiy± t²ŗi, anantare catt±ri, upanissaye catt±ri…pe… avigate dve (sa½khitta½).
Nahetuy± catt±ri, na-±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
¾rammaŗapaccay± nahetuy± catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

22-1. Sanidassanasappaµighattika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

237. Anidassana-appaµigha½ hetu½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)
238. Anidassana-appaµigho hetu dhammo anidassana-appaµighassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Anidassana-appaµigho hetu dhammo anidassana-appaµighassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sabbattha eka½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±

239. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassanasappaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… satta.
240. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassanasappaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… satta.
241. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca anidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassanasappaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ nahetuńca anidassana-appaµigha½ nahetuńca dhamma½ paµicca sanidassanasappaµigho nahetu ca anidassanasappaµigho nahetu ca anidassana-appaµigho nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… satta.
Anidassana-appaµigha½ nahetu½ dhamma½ paµicca anidassana-appaµigho nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
242. Hetuy± ekav²sa, ±rammaŗe eka½, adhipatiy± ekav²sa…pe… avigate ekav²sa (sa½khitta½).
Nahetuy± ekav²sa, na-±rammaŗe ekav²sa…pe… novigate ekav²sa.