Up±dinnup±d±niya½ nahetuńca anup±dinnup±d±niya½ nahetuńca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ nahetuńca anup±dinna-anup±d±niya½ nahetuńca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
60. Up±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1)
Anup±dinna-anup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
61. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi, adhipatiy± pańca, anantare t²ŗi, samanantare t²ŗi, sahaj±te nava, ańńamańńe t²ŗi, nissaye nava, upanissaye t²ŗi, purej±te t²ŗi, ±sevane dve, kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½– nahetupaccayo

62. Up±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±… t²ŗi.
Anup±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Up±dinnup±d±niya½ nahetuńca anup±dinnup±d±niya½ nahetuńca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
63. Nahetuy± pańca, na-±rammaŗe cha (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaŗe cha (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe dve (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

5-1. Sa½kiliµµhattika-hetuduka½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

64. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ hetu½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asa½kiliµµhasa½kilesika½ hetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ hetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµha-asa½kilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
65. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe t²ŗi…pe… avigate t²ŗi (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ŗi, napurej±te t²ŗi, napacch±j±te t²ŗi, na-±sevane t²ŗi, navip±ke t²ŗi, navippayutte t²ŗi. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±di

66. Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Asa½kiliµµha-asa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµha-asa½kilesikassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
67. Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve.
Asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve.
Asa½kiliµµha-asa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (1)
68. Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)
Asa½kiliµµha-asa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµha-asa½kilesikassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.
69. Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… cha…pe….
Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Sa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµha-asa½kilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)
Asa½kiliµµhasa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… t²ŗi.
Asa½kiliµµha-asa½kilesiko hetu dhammo asa½kiliµµha-asa½kilesikassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… dve (sa½khitta½).
70. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe pańca, adhipatiy± pańca, anantare cha, samanantare cha, sahaj±te t²ŗi, ańńamańńe t²ŗi, nissaye t²ŗi, upanissaye aµµha, ±sevane t²ŗi, vip±ke dve, indriye dve…pe… avigate t²ŗi (sa½khitta½).
Nahetuy± aµµha, na-±rammaŗe aµµha (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaŗe t²ŗi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe pańca (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupadapaccayacatukka½

71. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu ca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Asa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµha-asa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Sa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetuńca asa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetuńca dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Asa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetuńca asa½kiliµµha-asa½kilesika½ nahetuńca dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
72. Sa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1)
Asa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1)
Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµha-asa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
73. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi, adhipatiy± nava, anantare t²ŗi, samanantare t²ŗi, sahaj±te nava, ańńamańńe t²ŗi, nissaye nava, upanissaye t²ŗi, purej±te t²ŗi, ±sevane t²ŗi, kamme nava, vip±ke pańca, ±h±re nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½–nahetupaccayo

74. Asa½kiliµµhasa½kilesika½ nahetu½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaŗe pańca, na-adhipatiy± cha, napurej±te satta…pe… nakamme t²ŗi…pe… navippayutte t²ŗi…pe… novigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

¾rammaŗa-adhipatipaccay±

75. Sa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve.
Asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve.
Asa½kiliµµha-asa½kilesiko nahetu dhammo asa½kiliµµha-asa½kilesikassa nahetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… dve.
76. Sa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo sa½kiliµµhasa½kilesikassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ŗi.
Asa½kiliµµhasa½kilesiko nahetu dhammo asa½kiliµµhasa½kilesikassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.
Asa½kiliµµha-asa½kilesiko nahetu dhammo asa½kiliµµha-asa½kilesikassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ŗi (sa½khitta½).
77. ¾rammaŗe cha, adhipatiy± aµµha, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te nava, ańńamańńe t²ŗi, nissaye terasa, upanissaye aµµha, ±sevane t²ŗi, kamme satta, vip±ke catt±ri, ±h±re satta…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
Nahetuy± cuddasa, na-±rammaŗe cuddasa (sa½khitta½).
¾rammaŗapaccay± nahetuy± cha (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe cha (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

6-1. Vitakkattika-hetuduka½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

78. Savitakkasavic±ra½ hetu½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Avitakkavic±ramatta½ hetu½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Avitakka-avic±ra½ hetu½ dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
79. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe t²ŗi…pe… avigate t²ŗi (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ŗi, napurej±te t²ŗi, napacch±j±te t²ŗi, na-±sevane t²ŗi, navip±ke t²ŗi, navippayutte t²ŗi (sa½khitta½).
(Yath± sahaj±tav±rampi… sampayuttav±rampi eva½ vitth±retabba½.)

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

80. Savitakkasavic±ro hetu dhammo savitakkasavic±rassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Avitakkavic±ramatto hetu dhammo avitakkavic±ramattassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Avitakka-avic±ro hetu dhammo avitakka-avic±rassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
81. Savitakkasavic±ro hetu dhammo savitakkasavic±rassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Savitakkasavic±ro hetu dhammo avitakka-avic±rassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
Avitakkavic±ramatto hetu dhammo savitakkasavic±rassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Avitakkavic±ramatto hetu dhammo avitakka-avic±rassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
Avitakka-avic±ro hetu dhammo avitakka-avic±rassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Avitakka-avic±ro hetu dhammo savitakkasavic±rassa hetussa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (2)
82. Savitakkasavic±ro hetu dhammo savitakkasavic±rassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Avitakkavic±ramatto hetu dhammo avitakkavic±ramattassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Avitakkavic±ramatto hetu dhammo savitakkasavic±rassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (2)