Vip±kadhammadhammo hetu dhammo vip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo hetu dhammo vip±kassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Vip±kadhammadhammo hetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
Nevavip±kanavip±kadhammadhammo hetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
41. Vip±ko hetu dhammo vip±kassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Vip±ko hetu dhammo vip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Vip±ko hetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo t²ºi.
Vip±kadhammadhammo hetu dhammo vip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… dve.
Nevavip±kanavip±kadhammadhammo hetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
42. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± cha, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava, ±sevane dve, vip±ke eka½…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupadapaccayacatukka½

43. Vip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±ko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±ko nahetu ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Vip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Vip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo nahetu ca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Vip±ka½ nahetuñca nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetuñca dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Vip±kadhammadhamma½ nahetuñca nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ nahetuñca dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
44. Hetuy± terasa, ±rammaºe pañca, adhipatiy± nava, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te terasa, aññamaññe satta, nissaye terasa upanissaye pañca, purej±te t²ºi, ±sevane dve, kamme terasa, vip±ke nava, ±h±re terasa…pe… sampayutte pañca…pe… avigate terasa (sa½khitta½).

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

45. Vip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca vip±ko nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±… nava.
Vip±ka½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
46. Nahetuy± nava, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± terasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te dv±dasa, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme dve, navip±ke pañca, navippayutte t²ºi…pe… novigate pañca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

47. Vip±ko nahetu dhammo vip±kassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Vip±ko nahetu dhammo vip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Vip±ko nahetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (3)
Vip±kadhammadhammo nahetu dhammo vip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
48. Vip±ko nahetu dhammo vip±kassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… catt±ri.
Vip±kadhammadhammo nahetu dhammo vip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo vip±kassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo vip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
49. Vip±ko nahetu dhammo vip±kassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.
Vip±kadhammadhammo nahetu dhammo vip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… dve.
Nevavip±kanavip±kadhammadhammo nahetu dhammo nevavip±kanavip±kadhammadhammassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
50. ¾rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te ek±dasa, aññamaññe satta, nissaye terasa, upanissaye nava, ±sevane dve, kamme nava, vip±ke t²ºi, ±h±re satta, indriye nava, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
Nahetuy± so¼asa, na-±rammaºe so¼asa (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

4-1. Up±dinnattika-hetuduka½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

51. Up±dinnup±d±niya½ hetu½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ hetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Anup±dinna-anup±d±niya½ hetu½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
52. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± dve…pe… vip±ke dve (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi…pe… na-±sevane t²ºi, navip±ke dve, navippayutte t²ºi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½).

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

53. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo up±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
54. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo up±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo up±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
55. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)
Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. (1)

Anantara-upanissayapaccay±

56. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo up±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. (1)
Anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo… t²ºi.
Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo. Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo up±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe…. (2)
57. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo up±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Up±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (3)
Anup±dinnup±d±niyo hetu dhammo anup±dinnup±d±niyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… t²ºi.
Anup±dinna-anup±d±niyo hetu dhammo anup±dinna-anup±d±niyassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
58. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe pañca, adhipatiy± catt±ri, anantare cha, samanantare cha, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye nava, ±sevane dve, vip±ke dve…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe pañca (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupadapaccayacatukka½

59. Up±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Up±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo nahetu ca anup±dinnup±d±niyo nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Anup±dinnup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Anup±dinna-anup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinna-anup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Anup±dinna-anup±d±niya½ nahetu½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo nahetu ca anup±dinna-anup±d±niyo nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)