Citt±nuparivatti½ akusalańca nocitt±nuparivatti½ akusalańca dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
62. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
63. Citt±nuparivatti½ aby±kata½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
64. Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½. Cetasikadukasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

63-1. Cittasa½saµµhasamuµµh±naduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

65. Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca nocittasa½saµµhasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no kusalo ca nocittasa½saµµhasamuµµh±no kusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ kusalańca nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ kusalańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
66. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca. (Sa½khitta½. Yath± mahantaraduke cetasikadukakusalasadisa½, tattak± eva pańh±. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
67. Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ akusalańca nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ akusalańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
68. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½. Cetasikaduka-akusalasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
69. Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nocittasa½saµµhasamuµµh±no aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Cittasa½saµµhasamuµµh±na½ aby±katańca nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±no aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi (sa½khitta½).
70. Hetuy± nava, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava…pe… purej±te pańca, ±sevane pańca, kamme nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaŗe t²ŗi…pe… nakamme catt±ri, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne cha, namagge nava, nasampayutte t²ŗi, navippayutte cha, nonatthiy± t²ŗi, novigate t²ŗi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½).
71. Cittasa½saµµhasamuµµh±no aby±kato dhammo cittasa½saµµhasamuµµh±nassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
72. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava (ettha chasu sahaj±t±dhipati), anantare nava (sabbattha nava), purej±te t²ŗi, pacch±j±te t²ŗi, ±sevane nava, kamme t²ŗi, vip±ke nava, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne t²ŗi, magge t²ŗi, sampayutte pańca, vippayutte pańca, atthiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaŗe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaŗe t²ŗi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaŗita½, eva½ gaŗetabba½.)

64-1. Cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³duka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

73. Cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ kusalańca nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ kusalańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
74. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
75. Cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ akusalańca nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ akusalańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
76. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
77. Cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
78. Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½. Cittasa½saµµhasamuµµh±naduka-aby±katasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

65-1. Cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattiduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

79. Cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ kusalańca nocittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ kusalańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
80. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
81. Cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
82. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
83. Cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½. Cittasa½saµµhasamuµµh±naduka-aby±katasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

66-1. Ajjhattikaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

84. Ajjhattika½ kusala½ dhamma½ paµicca b±hiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
B±hira½ kusala½ dhamma½ paµicca b±hiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. B±hira½ kusala½ dhamma½ paµicca ajjhattiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. B±hira½ kusala½ dhamma½ paµicca ajjhattiko kusalo ca b±hiro kusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Ajjhattika½ kusalańca b±hira½ kusalańca dhamma½ paµicca b±hiro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
85. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca. (Sa½khitta½. Cittadukasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½).
86. Ajjhattika½ akusala½ dhamma½ paµicca b±hiro akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
B±hira½ akusala½ dhamma½ paµicca b±hiro akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. B±hira½ akusala½ dhamma½ paµicca ajjhattiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. B±hira½ akusala½ dhamma½ paµicca ajjhattiko akusalo ca b±hiro akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Ajjhattika½ akusalańca b±hira½ akusalańca dhamma½ paµicca b±hiro akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
87. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca. (Sa½khitta½. Cittadukasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
88. Ajjhattika½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ajjhattiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
B±hira½ aby±kata½ dhamma½ paµicca b±hiro aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Ajjhattika½ aby±katańca b±hira½ aby±katańca dhamma½ paµicca ajjhattiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi (sa½khitta½).
89. Hetuy± nava, ±rammaŗe pańca, adhipatiy± pańca…pe… ańńamańńe pańca, nissaye nava, upanissaye pańca, purej±te pańca, ±sevane pańca, kamme…pe… magge nava, sampayutte pańca, vippayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaŗe nava, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme t²ŗi, navip±ke pańca, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne pańca, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte pańca, nonatthiy± nava, novigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)
90. B±hiro aby±kato dhammo b±hirassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
B±hiro aby±kato dhammo b±hirassa aby±katassa dhammassa kammapaccayena paccayo… t²ŗi.
91. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava (ajjhattiko b±hirassa gamanak±le sahaj±t±dhipati, majjhe t²supi sahaj±t±dhipati) anantare nava, sahaj±te nava, ańńamańńe pańca, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te nava (±rammaŗapurej±tampi vatthupurej±tampi), pacch±j±te nava, ±sevane nava, kamme t²ŗi, vip±ke nava, ±h±re nava (tiŗŗanna½ kaba¼²k±ro ±h±ro), indriye nava (tiŗŗanna½ r³paj²vitindriya½), jh±ne magge t²ŗi, sampayutte pańca, vippayutte nava, atthiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

67-1. Up±d±duka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

92. No-up±d± kusala½ dhamma½ paµicca no-up±d± kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
93. No-up±d± akusala½ dhamma½ paµicca no-up±d± akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi …pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
94. Up±d± aby±kata½ dhamma½ paµicca no-up±d± aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
No-up±d± aby±kata½ dhamma½ paµicca no-up±d± aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. No-up±d± aby±kata½ dhamma½ paµicca up±d± aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. No-up±d± aby±kata½ dhamma½ paµicca up±d± aby±kato ca no-up±d± aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Up±d± aby±katańca no-up±d± aby±katańca dhamma½ paµicca no-up±d± aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
95. Hetuy± pańca, ±rammaŗe t²ŗi…pe… ańńamańńe pańca…pe… purej±te eka½, ±sevane eka½, kamme pańca, vip±ke pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
Nahetuy± pańca, na-±rammaŗe t²ŗi, na-adhipatiy± pańca…pe… napurej±te pańca…pe… nakamme t²ŗi, navip±ke t²ŗi, na-±h±re t²ŗi, na-indriye t²ŗi, najh±ne t²ŗi, namagge pańca, nasampayutte t²ŗi, navippayutte t²ŗi, nonatthiy± t²ŗi, novigate t²ŗi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaŗapaccay±di

96. No-up±d± aby±kato dhammo no-up±d± aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Up±d± aby±kato dhammo no-up±d± aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (1)
No-up±d± aby±kato dhammo no-up±d± aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (1)
No-up±d± aby±kato dhammo no-up±d± aby±katassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ŗi (paµhame dvepi adhipat², dv²su sahaj±t±dhipati).
Up±d± aby±kato dhammo no-up±d± aby±katassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)
No-up±d± aby±kato dhammo no-up±d± aby±katassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
97. Upanissaye dve, purej±te t²ŗi, pacch±j±te t²ŗi, ±sevane eka½, kamme t²ŗi, vip±ke t²ŗi, ±h±re cha, indriye satta, jh±ne t²ŗi, magge t²ŗi, sampayutte eka½, vippayutte catt±ri, atthiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

68-1. Up±dinnaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

98. Anup±dinna½ kusala½ dhamma½ paµicca anup±dinno kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sabbattha eka½. Sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi eka½ sappaccayakusalasadisa½).
99. Anup±dinna½ akusala½ dhamma½ paµicca anup±dinno akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½).
100. Up±dinna½ aby±kata½ dhamma½ paµicca up±dinno aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Anup±dinna½ aby±kata½ dhamma½ paµicca anup±dinno aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (1)
Up±dinna½ aby±katańca anup±dinna½ aby±katańca dhamma½ paµicca anup±dinno aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±– up±dinne khandhe ca mah±bh³te ca paµicca cittasamuµµh±na½ r³pa½. (1) (Sa½khitta½.)
101. Hetuy± pańca, ±rammaŗe dve, adhipatiy± eka½…pe… purej±te dve, ±sevane eka½, kamme pańca, vip±ke pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
Nahetuy± pańca, na-±rammaŗe catt±ri, na-adhipatiy± pańca…pe… napurej±te catt±ri, napacch±j±te na-±sevane pańca, nakamme eka½, navip±ke dve, na-±h±re dve, na-indriye dve, najh±ne dve, namagge pańca, nasampayutte catt±ri, navippayutte dve, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri (sa½khitta½. Sahaj±tav±r±di vitth±retabbo).

Hetu-purej±tapaccay±

102. Up±dinno aby±kato dhammo up±dinnassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Anup±dinno aby±kato dhammo anup±dinnassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Anup±dinno aby±kato dhammo anup±dinnassa aby±katassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaŗ±dhipati, sahaj±t±dhipati… eka½.
Up±dinno aby±kato dhammo up±dinnassa aby±katassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo– ±rammaŗapurej±ta½, vatthupurej±ta½ (dve pańh±).
Anup±dinno aby±kato dhammo anup±dinnassa aby±katassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo… dve (±rammaŗapurej±ta½yeva, ghaµan± dve, ±rammaŗapurej±tampi vatthupurej±tampi).
103. Hetuy± catt±ri, ±rammaŗe catt±ri (up±dinnam³lake dve, anup±dinnam³lake dve), adhipatiy± eka½, anantare samanantare catt±ri, sahaj±te pańca, ańńamańńe dve, nissaye pańca, upanissaye catt±ri, purej±te cha, pacch±j±te cha, ±sevane eka½, kamme catt±ri, vip±ke catt±ri, ±h±re nava, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge catt±ri, sampayutte dve, vippayutte cha, atthiy± nava, natthiy± catt±ri, vigate catt±ri, avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaŗe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaŗe catt±ri (sa½khitta½).

Mahantaradukakusalattika½ niµµhita½.