5. Vitakkattika½

1042. Pañcanna½ khandh±na½ kati savitakkasavic±r±, kati avitakkavic±ramatt±, kati avitakka-avic±r±…pe… sattanna½ citt±na½ kati savitakkasavic±r±, kati avitakkavic±ramatt±, kati avitakka-avic±r±?
R³pakkhandho avitakka-avic±ro. Tayo khandh± siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±. Saªkh±rakkhandho siy± savitakkasavic±ro, siy± avitakkavic±ramatto, siy± avitakka-avic±ro siy± na vattabbo savitakkasavic±rotipi avitakkavic±ramattotipi, avitakka-avic±rotipi.
Das±yatan± avitakka-avic±r±. Man±yatana½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½. Dhamm±yatana½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½, siy± na vattabba½ savitakkasavic±rantipi, avitakkavic±ramattantipi, avitakka-avic±rantipi.
Pannarasa dh±tuyo avitakka-avic±r±. Manodh±tu savitakkasavic±r±. Manoviññ±ºadh±tu siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±. Dhammadh±tu siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±, siy± na vattabb± savitakkasavic±r±tipi, avitakkavic±ramatt±tipi, avitakka-avic±r±tipi.
Samudayasacca½ savitakkasavic±ra½. Nirodhasacca½ avitakka-avic±ra½. Maggasacca½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½. Dukkhasacca½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½, siy± na vattabba½ savitakkasavic±rantipi, avitakkavic±ramattantipi, avitakka-avic±rantipi.
Navindriy± avitakka-avic±r±. Domanassindriya½ savitakkasavic±ra½. Upekkhindriya½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakka-avic±ra½. Ek±dasindriy± siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±.
Tayo akusalahet³ savitakkasavic±r±. Cha het³ siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±. Kaba¼²k±ro ±h±ro avitakka-avic±ro. Tayo ±h±r± siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±. Pañca phass± avitakka-avic±r±. Manodh±tusamphasso savitakkasavic±ro. Manoviññ±ºadh±tusamphasso siy± savitakkasavic±ro, siy± avitakkavic±ramatto, siy± avitakka-avic±ro. Pañca vedan±… pañca saññ±… pañca cetan±… pañca citt± avitakka-avic±r± manodh±tu savitakkasavic±r± manoviññ±ºadh±tu siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±.