4. Up±dinnattika½

1041. Pañcanna½ khandh±na½ kati up±dinnup±d±niy±, kati anup±dinnup±d±niy±, kati anup±dinna-anup±d±niy±…pe… sattanna½ citt±na½ kati up±dinnup±d±niy±, kati anup±dinnup±d±niy±, kati anup±dinna-anup±d±niy±?
R³pakkhandho siy± up±dinnup±d±niyo, siy± anup±dinnup±d±niyo Catt±ro khandh± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±.
Pañc±yatan± up±dinnup±d±niy±. Sadd±yatana½ anup±dinnup±d±niya½. Catt±ro ±yatan± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±. Dv±yatan± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±.
Dasa dh±tuyo up±dinnup±d±niy±. Saddadh±tu anup±dinnup±d±niy±. Pañca dh±tuyo siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±. Dve dh±tuyo siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±.
Samudayasacca½ anup±dinnup±d±niya½. Dve sacc± anup±dinna-anup±d±niy±. Dukkhasacca½ siy± up±dinnup±d±niya½, siy± anup±dinnup±d±niya½.
Navindriy± up±dinnup±d±niy±. Domanassindriya½ anup±dinnup±d±niya½. T²ºindriy± anup±dinna-anup±d±niy±. Navindriy± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±. Tayo akusalahet³ anup±dinnup±d±niy±. Tayo kusalahet³ siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±. Tayo aby±katahet³ siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±.
Kaba¼²k±ro ±h±ro siy± up±dinnup±d±niyo, siy± anup±dinnup±d±niyo. Tayo ±h±r± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±
Pañca phass± up±dinnup±d±niy±. Manodh±tusamphasso siy± up±dinnup±d±niyo, siy± anup±dinnup±d±niyo. Manoviññ±ºadh±tusamphasso siy± up±dinnup±d±niyo, siy± anup±dinnup±d±niyo, siy± anup±dinna-anup±d±niyo. Pañca vedan±… pañca saññ±… pañca cetan±… pañca citt± up±dinnup±d±niy±. Manodh±tu siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±. Manoviññ±ºadh±tu siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±.