3. Ar³padh±tu

1003. Pañcanna½ khandh±na½ kati ar³padh±tupariy±pann±, kati na ar³padh±tupariy±pann±…pe… sattanna½ citt±na½ kati ar³padh±tupariy±pann±, kati na ar³padh±tupariy±pann±?
1004. R³pakkhandho na ar³padh±tupariy±panno; catt±ro khandh± siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.
Das±yatan± na ar³padh±tupariy±pann±; dve ±yatan± siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.
So¼asa dh±tuyo na ar³padh±tupariy±pann±; dve dh±tuyo siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.
T²ºi sacc±ni na ar³padh±tupariy±pann±ni.
Dukkhasacca½ siy± ar³padh±tupariy±panna½, siy± na ar³padh±tupariy±panna½.
Cuddasindriy± na ar³padh±tupariy±pann±; aµµhindriy± siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.
Tayo akusalahet³ na ar³padh±tupariy±pann±; cha het³ siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.
Kaba¼²k±ro ±h±ro na ar³padh±tupariy±panno; tayo ±h±r± siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.
Cha phass± na ar³padh±tupariy±pann±; manoviññ±ºadh±tusamphasso siy± ar³padh±tupariy±panno, siy± na ar³padh±tupariy±panno.
Cha vedan±…pe… cha saññ± cha cetan±… cha citt± na ar³padh±tupariy±pann±; manoviññ±ºadh±tu siy± ar³padh±tupariy±pann±, siy± na ar³padh±tupariy±pann±.