3. Ar³padh±tu

995. Ar³padh±tuy± kati khandh±…pe… kati citt±ni?
Ar³padh±tuy± catt±ro khandh±, dve ±yatan±ni, dve dh±tuyo, t²ºi sacc±ni, ek±dasindriy±ni aµµha het³, tayo ±h±r±, eko phasso, ek± vedan±, ek± saññ±, ek± cetan±, eka½ citta½.
996. Tattha katame ar³padh±tuy± catt±ro khandh±? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– ime vuccanti “ar³padh±tuy± catt±ro khandh±”.
Tattha katam±ni ar³padh±tuy± dve ±yatan±ni? Man±yatana½, dhamm±yatana½– im±ni vuccanti “ar³padh±tuy± dve ±yatan±ni”.
Tattha katam± ar³padh±tuy± dve dh±tuyo? Manoviññ±ºadh±tu dhammadh±tu– im± vuccanti “ar³padh±tuy± dve dh±tuyo”.
Tattha katam±ni ar³padh±tuy± t²ºi sacc±ni? Dukkhasacca½, samudayasacca½, maggasacca½– im±ni vuccanti “ar³padh±tuy± t²ºi sacc±ni”.
Tattha katam±ni ar³padh±tuy± ek±dasindriy±ni? Manindriya½, j²vitindriya½, somanassindriya½, upekkhindriya½, saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½, paññindriya½, aññindriya½, aññ±t±vindriya½– im±ni vuccanti “ar³padh±tuy± ek±dasindriy±ni”.
Tattha katame ar³padh±tuy± aµµha het³? Tayo kusalahet³, dve akusalahet³, tayo aby±katahet³…pe… ime vuccanti “ar³padh±tuy± aµµha het³”.
Tattha katame ar³padh±tuy± tayo ±h±r±? Phass±h±ro, manosañcetan±h±ro, viññ±º±h±ro– ime vuccanti “ar³padh±tuy± tayo ±h±r±”.
Tattha katamo ar³padh±tuy± eko phasso? Manoviññ±ºadh±tusamphasso– aya½ vuccati “ar³padh±tuy± eko phasso”.
Tattha katam± ar³padh±tuy± ek± vedan±…pe… ek± saññ±…pe… ek± cetan±…pe… eka½ citta½? Manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “ar³padh±tuy± eka½ citta½”.