(2) B±hirassa up±d±ya

975. Tattha katam±ni aµµh±rasa taºh±vicarit±ni b±hirassa up±d±ya? Imin± asm²ti hoti, imin± itthasm²ti hoti, imin± evasm²ti hoti, imin± aññath±sm²ti hoti, imin± bhavissanti hoti, imin± ittha½ bhavissanti hoti, imin± eva½ bhavissanti hoti, imin± aññath± bhavissanti hoti, imin± asasm²ti hoti, imin± s±tasm²ti hoti, imin± siyanti hoti, imin± ittha½ siyanti hoti, imin± eva½ siyanti hoti, imin± aññath± siyanti hoti, imin± ap±ha½ siyanti hoti, imin± ap±ha½ ittha½ siyanti hoti, imin± ap±ha½ eva½ siyanti hoti, imin± ap±ha½ aññath± siyanti hoti.
976. (1) Kathañca imin± asm²ti hoti? Kañci dhamma½ avak±ri½ karitv± r³pa½… vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ imin± asm²ti chanda½ paµilabhati imin± asm²ti m±na½ paµilabhati, imin± asm²ti diµµhi½ paµilabhati. Tasmi½ sati im±ni papañcit±ni honti– imin± itthasm²ti v±, imin± evasm²ti v±, imin± aññath±sm²ti v±.
(2) Kathañca imin± itthasm²ti hoti? Imin± khattiyosm²ti v±, imin± br±hmaºosm²ti v±, imin± vessosm²ti v±, imin± suddosm²ti v±, imin± gahaµµhosm²ti v±, imin± pabbajitosm²ti v±, imin± devosm²ti v±, imin± manussosm²ti v±, imin± r³p²sm²ti v±, imin± ar³p²sm²ti v±, imin± saññ²sm²ti v±, imin± asaññ²sm²ti v±, imin± nevasaññ²n±saññ²sm²ti v±– eva½ imin± itthasm²ti hoti.
(3) Kathañca imin± evasm²ti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± tath±ha½ khattiyosm²ti v±, yath± so br±hmaºo imin± tath±ha½ br±hmaºosm²ti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± tath±ha½ nevasaññ²n±saññ²sm²ti v±– eva½ imin± evasm²ti hoti.
(4) Kathañca imin± aññath±sm²ti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± n±ha½ tath± khattiyosm²ti v±, yath± so br±hmaºo imin± n±ha½ tath± br±hmaºosm²ti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± n±ha½ tath± nevasaññ²n±saññ²sm²ti v±– eva½ imin± aññath±sm²ti hoti.
(5) Kathañca imin± bhavissanti hoti? Kañci dhamma½ avak±ri½ karitv± r³pa½… vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ imin± bhavissanti chanda½ paµilabhati, imin± bhavissanti m±na½ paµilabhati, imin± bhavissanti diµµhi½ paµilabhati. Tasmi½ sati im±ni papañcit±ni honti– imin± ittha½ bhavissanti v±, imin± eva½ bhavissanti v±, imin± aññath± bhavissanti v±.
(6) Kathañca imin± ittha½ bhavissanti hoti? Imin± khattiyo bhavissanti v±…pe… imin± ar³p² bhavissanti v±, imin± saññ² bhavissanti v±, imin± asaññ² bhavissanti v±, imin± nevasaññ²n±saññ² bhavissanti v±– eva½ imin± ittha½ bhavissanti hoti.
(7) Kathañca imin± eva½ bhavissanti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± tath±ha½ khattiyo bhavissanti v±, yath± so br±hmaºo imin± tath±ha½ br±hmaºo bhavissanti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± tath±ha½ nevasaññ²n±saññ² bhavissanti v±– eva½ imin± eva½ bhavissanti hoti.
(8) Kathañca imin± aññath± bhavissanti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± n±ha½ tath± khattiyo bhavissanti v±, yath± so br±hmaºo imin± n±ha½ tath± br±hmaºo bhavissanti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± n±ha½ tath± nevasaññ²n±saññ² bhavissanti v±– eva½ imin± aññath± bhavissanti hoti.
(9) Kathañca imin± asasm²ti hoti? Kañci dhamma½ avak±ri½ [avak±r² (s².)] karitv± r³pa½…pe… vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ imin± niccosmi dhuvosmi sassatosmi avipariº±madhammosm²ti– eva½ imin± asasm²ti hoti.
(10) Kathañca imin± s±tasm²ti hoti? Kañci dhamma½ avak±ri½ karitv± r³pa½…pe… vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ imin± ucchijjiss±mi vinassiss±mi na bhaviss±m²ti– eva½ imin± s±tasm²ti hoti.
(11) Kathañca imin± siyanti hoti? Kañci dhamma½ avak±ri½ karitv± r³pa½…pe… vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ imin± siyanti chanda½ paµilabhati, imin± siyanti m±na½ paµilabhati, imin± siyanti diµµhi½ paµilabhati. Tasmi½ sati im±ni papañcit±ni honti– imin± ittha½ siyanti v±, imin± eva½ siyanti v±, imin± aññath± siyanti v±.
(12) Kathañca imin± ittha½ siyanti hoti? Imin± khattiyo siyanti v±, imin± br±hmaºo siyanti v±, imin± vesso siyanti v±, imin± suddo siyanti v±, imin± gahaµµho siyanti v±, imin± pabbajito siyanti v±, imin± devo siyanti v±, imin± manusso siyanti v±, imin± r³p² siyanti v±, imin± ar³p² siyanti v±, imin± saññ² siyanti v±, imin± asaññ² siyanti v±, imin± nevasaññ²n±saññ² siyanti v±– eva½ imin± ittha½ siyanti hoti.
(13) Kathañca imin± eva½ siyanti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± tath±ha½ khattiyo siyanti v±, yath± so br±hmaºo imin± tath±ha½ br±hmaºo siyanti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± tath±ha½ nevasaññ²n±saññ² siyanti v±– eva½ imin± eva½ siyanti hoti.
(14) Kathañca imin± aññath± siyanti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± n±ha½ tath± khattiyo siyanti v±, yath± so br±hmaºo imin± n±ha½ tath± br±hmaºo siyanti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± n±ha½ tath± nevasaññ²n±saññ² siyanti v±– eva½ imin± aññath± siyanti hoti.
(15) Kathañca imin± ap±ha½ siyanti hoti? Kañci dhamma½ avak±ri½ karitv± r³pa½…pe… vedana½… sañña½… saªkh±re… viññ±ºa½ imin± ap±ha½ siyanti chanda½ paµilabhati, imin± ap±ha½ siyanti m±na½ paµilabhati, imin± ap±ha½ siyanti diµµhi½ paµilabhati. Tasmi½ sati im±ni papañcit±ni honti– imin± ap±ha½ ittha½ siyanti v±, imin± ap±ha½ eva½ siyanti v±, imin± ap±ha½ aññath± siyanti v±.
(16) Kathañca imin± ap±ha½ ittha½ siyanti hoti? Imin± ap±ha½ khattiyo siyanti v±, imin± ap±ha½ br±hmaºo siyanti v±, imin± ap±ha½ vesso siyanti v±, imin± ap±ha½ suddo siyanti v±, imin± ap±ha½ gahaµµho siyanti v±, imin± ap±ha½ pabbajito siyanti v±, imin± ap±ha½ devo siyanti v±, imin± ap±ha½ manusso siyanti v±, imin± ap±ha½ r³p² siyanti v±, imin± ap±ha½ ar³p² siyanti v±, imin± ap±ha½ saññ² siyanti v±, imin± ap±ha½ asaññ² siyanti v±, imin± ap±ha½ nevasaññ²n±saññ² siyanti v±– eva½ imin± ap±ha½ ittha½ siyanti hoti.
(17) Kathañca imin± ap±ha½ eva½ siyanti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± ap±ha½ tath± khattiyo siyanti v±, yath± so br±hmaºo imin± ap±ha½ tath± br±hmaºo siyanti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± ap±ha½ tath± nevasaññ²n±saññ² siyanti v±– eva½ imin± ap±ha½ eva½ siyanti hoti.
(18) Kathañca imin± ap±ha½ aññath± siyanti hoti? Parapuggala½ upanidh±ya yath± so khattiyo imin± ap±ha½ na tath± khattiyo siyanti v±, yath± so br±hmaºo imin± ap±ha½ na tath± br±hmaºo siyanti v±…pe… yath± so nevasaññ²n±saññ² imin± ap±ha½ na tath± nevasaññ²n±saññ² siyanti v±– eva½ imin± ap±ha½ aññath± siyanti hoti.
Im±ni aµµh±rasa taºh±vicarit±ni b±hirassa up±d±ya.
Iti im±ni aµµh±rasa taºh±vicarit±ni ajjhattikassa up±d±ya, im±ni aµµh±rasa taºh±vicarit±ni b±hirassa up±d±ya, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv± chatti½sa taºh±vicarit±ni honti. Iti evar³p±ni at²t±ni chatti½sa taºh±vicarit±ni, an±gat±ni chatti½sa taºh±vicarit±ni, paccuppann±ni chatti½sa taºh±vicarit±ni, tadekajjha½ abhisaññ³hitv± abhisaªkhipitv± aµµhataºh±vicaritasata½ hoti.
977. Tattha katam±ni dv±saµµhi diµµhigat±ni brahmaj±le veyy±karaºe vutt±ni bhagavat±? Catt±ro sassatav±d±, catt±ro ekaccasassatik±, catt±ro ant±nantik±, catt±ro amar±vikkhepik±, dve adhiccasamuppannik±, so¼asa saññ²v±d±, aµµha asaññ²v±d±, aµµha nevasaññ²n±saññ²v±d±, satta ucchedav±d±, pañca diµµhadhammanibb±nav±d±– im±ni dv±saµµhi diµµhigat±ni brahmaj±le veyy±karaºe vutt±ni bhagavat±ti.

Khuddakavatthuvibhaªgo niµµhito.