(6) Tayo ±sav±

914. Tattha katame tayo ±sav±? K±m±savo, bhav±savo, avijj±savo.
(Ka) tattha katamo k±m±savo? Yo k±mesu k±macchando k±mar±go k±manand² k±mataºh± k±masineho k±mapari¼±ho k±mamucch± k±majjhos±na½– aya½ vuccati “k±m±savo”.
(Kha) tattha katamo bhav±savo? Yo bhavesu bhavacchando…pe… bhavajjhos±na½– aya½ vuccati “bhav±savo”.
(Ga) tattha katamo avijj±savo? Dukkhe aññ±ºa½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±savo”. Ime tayo ±sav±.