(2) Tayo akusalavitakk±

910. Tattha katame tayo akusalavitakk±? K±mavitakko, by±p±davitakko, vihi½s±vitakko.
(Ka) tattha katamo k±mavitakko? K±mapaµisa½yutto takko vitakko micch±saªkappo– aya½ vuccati “k±mavitakko”.
(Kha) tattha katamo by±p±davitakko? By±p±dapaµisa½yutto takko vitakko micch±saªkappo– aya½ vuccati “by±p±davitakko”.
(Ga) tattha katamo vihi½s±vitakko? Vihi½s±paµisa½yutto takko vitakko micch±saªkappo– aya½ vuccati “vihi½s±vitakko”. Ime tayo akusalavitakk±.