(18) Ajjhattasa½yojanañca bahiddh±sa½yojanañca

908. (Ka) tattha katama½ ajjhattasa½yojana½? Pañcorambh±giy±ni sa½yojan±ni– ajjhattasa½yojana½. (Kha) pañcuddhambh±giy±ni sa½yojan±ni– bahiddh±sa½yojana½.

Duka½.

3. Tikaniddeso

(1) T²ºi akusalam³l±ni

909. Tattha katam±ni t²ºi akusalam³l±ni? Lobho, doso, moho.
(Ka) tattha katamo lobho? Yo r±go s±r±go anunayo anurodho nand² nandir±go cittassa s±r±go icch± mucch± ajjhos±na½ gedho parigedho saªgo paªko ej± m±y± janik± sañjanan² sibbin² j±lin² sarit± visattik± sota½ visaµ± [visad± (s². ka.) dha. sa. 1141] ±y³han² [±y³hin² (ka.)] dutiy± paºidhi bhavanetti vana½ vanatho santhavo [sandhavo (ka.)] sineho apekkh± paµibandhu ±s± ±s²san± ±s²sitatta½ [±si½san± ±si½sitatta½ (s². sy±.)] r³p±s± sadd±s± gandh±s± ras±s± phoµµhabb±s± l±bh±s± dhan±s± putt±s± j²vit±s± japp± abhijapp± jappan± jappitatta½ loluppa½ lolupp±yan± lolupp±yitatta½ pucchañjikat± s±dhukamyat± adhammar±go visamalobho nikanti nik±man± patthan± pihan± sampatthan± k±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± r³pataºh± ar³pataºh± nirodhataºh± saddataºh± r³pataºh± gandhataºh± rasataºh± phoµµhabbataºh± dhammataºh± ogho yogo gantho up±d±na½ ±varaºa½ n²varaºa½ chadana½ bandhana½ upakkileso anusayo pariyuµµh±na½ lat± veviccha½ dukkham³la½ dukkhanid±na½ dukkhappabhavo m±rap±so m±raba¼isa½ m±ravisayo taºh±nad² taºh±j±la½ taºh±gaddula½ taºh±samuddo abhijjh± lobho akusalam³la½– aya½ vuccati “lobho”.
(Kha) tattha katamo doso? “Anattha½ me acar²”ti ±gh±to j±yati, “anattha½ me carat²”ti ±gh±to j±yati, “anattha½ me carissat²”ti ±gh±to j±yati, “piyassa me man±passa anattha½ acari”…pe… anattha½ carati…pe… “anattha½ carissat²”ti ±gh±to j±yati, “appiyassa me aman±passa attha½ acari”…pe… attha½ carati…pe… “attha½ carissat²”ti ±gh±to j±yati, aµµh±ne v± pana ±gh±to j±yati. Yo evar³po cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ vuccati “doso”.
(Ga) tattha katamo moho? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºa½, ya½ evar³pa½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “moho”. Im±ni t²ºi akusalam³l±ni.