(35) Siªga½

852. Tattha katama½ siªga½? Ya½ siªga½ siªg±rat± c±turat± c±turiya½ parikkhattat± p±rikkhattiya½– ida½ vuccati “siªga½”.

(36) Tintiºa½

853. Tattha katama½ tintiºa½? Ya½ tintiºa½ tintiº±yan± tintiº±yitatta½ loluppa½ lolupp±yan± lolupp±yitatta½ pucchañjikat± s±dhukamyat±– ida½ vuccati “tintiºa½”.

(37) C±palya½

854. Tattha katama½ c±palya½? C²varamaº¹an± pattamaº¹an± sen±sanamaº¹an± imassa v± p³tik±yassa b±hir±na½ v± parikkh±r±na½ maº¹an± vibh³san± ke¼an± parike¼an± giddhikat± giddhikatta½ capalat± c±palya½– ida½ vuccati “c±palya½”.