Ganthagocchaka½

1140. Katame dhamm± ganth±? Catt±ro ganth±– abhijjh± k±yagantho, by±p±do k±yagantho, s²labbatapar±m±so k±yagantho, ida½ sacc±bhiniveso k±yagantho.
1141. Tattha katamo abhijjh± k±yagantho? Yo r±go s±r±go anunayo anurodho nand² nand²r±go cittassa s±r±go icch± mucch± ajjhos±na½ gedho paligedho saªgo paªko ej± m±y± janik± sañjanan² sibbin² j±lin² sarit± visattik± sutta½ visaµ± ±y³hin² dutiy± paºidhi bhavanetti vana½ vanatho santhavo sineho apekkh± paµibandhu ±s± ±sisan± ±sisitatta½ r³p±s± sadd±s± gandh±s± ras±s± phoµµhabb±s± l±bh±s± dhan±s± putt±s± j²vit±s± japp± pajapp± abhijapp± japp± jappan± jappitatta½ loluppa½ lolupp±yan± lolupp±yitatta½ pucchañjikat± s±dhukamyat± adhammar±go visamalobho nikanti nik±man± patthan± pihan± sampatthan± k±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± r³pataºh± ar³pataºh± nirodhataºh± r³pataºh± saddataºh± gandhataºh± rasataºh± phoµµhabbataºh± dhammataºh± ogho yogo gantho up±d±na½ ±varaºa½ n²varaºa½ ch±dana½ bandhana½ upakkileso anusayo pariyuµµh±na½ lat± veviccha½ dukkham³la½ dukkhanid±na½ dukkhappabhavo m±rap±so m±raba¼isa½ m±ravisayo taºh±nad² taºh±j±la½ taºh±gaddula½ taºh±samuddo abhijjh± lobho akusalam³la½– aya½ vuccati abhijjh± k±yagantho.
1142. Tattha katamo by±p±do k±yagantho? Anattha½ me acar² ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carat²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carissat²ti ±gh±to j±yati, piyassa me man±passa anattha½ acari…pe… anattha½ carati…pe… anattha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, appiyassa me aman±passa attha½ acari…pe… attha½ carati…pe… attha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, aµµh±ne v± pana ±gh±to j±yati. Yo evar³po cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ vuccati by±p±do k±yagantho.
1143. Tattha katamo s²labbatapar±m±so k±yagantho? Ito bahiddh± samaºabr±hmaº±na½ s²lena suddhi, vatena suddhi, s²labbatena suddh²ti: y± evar³p± diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho patiµµh±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati s²labbatapar±m±so k±yagantho.
1144. Tattha katamo ida½sacc±bhiniveso k±yagantho? Sassato loko, idameva sacca½ moghamaññanti v±; asassato loko, idameva sacca½ moghamaññanti v±; antav± loko, idameva sacca½ moghamaññanti v±; anantav± loko, idameva sacca½ moghamaññanti v±; ta½ j²va½ ta½ sar²ra½, idameva sacca½ moghamaññanti v±; añña½ j²va½ añña½ sar²ra½, idameva sacca½ moghamaññanti v±; hoti tath±gato para½ maraº±, idameva sacca½ moghamaññanti v±; na hoti tath±gato para½ maraº±, idameva sacca½ moghamaññanti v±; hoti ca na ca hoti tath±gato para½ maraº±, idameva sacca½ moghamaññanti v±; neva hoti na na hoti tath±gato para½ maraº±, idameva sacca½ moghamaññanti v±: y± evar³p± diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho patiµµh±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati ida½sacc±bhiniveso k±yagantho. Ýhapetv± s²labbatapar±m±sa½ k±yagantha½ sabb±pi micch±diµµhi ida½sacc±bhiniveso k±yagantho.

Ime dhamm± ganth±.

1145. Katame dhamm± no ganth±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± no ganth±.
1146. Katame dhamm± ganthaniy±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ganthaniy±.
1147. Katame dhamm± aganthaniy±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± aganthaniy±.
1148. Katame dhamm± ganthasampayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ganthasampayutt±.
1149. Katame dhamm± ganthavippayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, sabbañca r³pa½ asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± ganthavippayutt±.
1150. Katame dhamm± ganth± ceva ganthaniy± ca? Teva ganth± ganth± ceva ganthaniy± ca.
1151. Katame dhamm± ganthaniy± ceva no ca ganth±? Tehi dhammehi ye dhamm± ganthaniy±, te dhamme µhapetv± avases± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ganthaniy± ceva no ca ganth±.
1152. Katame dhamm± ganth± ceva ganthasampayutt± ca? S²labbatapar±m±so k±yagantho abhijjh±k±yaganthena gantho ceva ganthasampayutto ca, abhijjh±k±yagantho s²labbatapar±m±sena k±yaganthena gantho ceva ganthasampayutto ca, ida½sacc±bhiniveso k±yagantho abhijjh±k±yaganthena gantho ceva ganthasampayutto ca, abhijjh±k±yagantho ida½sacc±bhinivesena k±yaganthena gantho ceva ganthasampayutto ca– ime dhamm± ganth± ceva ganthasampayutt± ca.
1153. Katame dhamm± ganthasampayutt± ceva no ca ganth±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamme µhapetv± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ganthasampayutt± ceva no ca ganth±.
1154. Katame dhamm± ganthavippayutt± ganthaniy±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ganthavippayutt± ganthaniy±.
1155. Katame dhamm± ganthavippayutt± aganthaniy±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± ganthavippayutt± aganthaniy±.