Sa½yojanagocchaka½

1118. Katame dhamm± sa½yojan±? Dasa sa½yojan±ni– k±mar±gasa½yojana½, paµighasa½yojana½ m±nasa½yojana½, diµµhisa½yojana½, vicikicch±sa½yojana½, s²labbatapar±m±sasa½yojana½, bhavar±gasa½yojana½, iss±sa½yojana½, macchariyasa½yojana½, avijj±sa½yojana½.
1119. Tattha katama½ k±mar±gasa½yojana½? Yo k±mesu k±macchando k±mar±go k±manand² k±mataºh± k±masineho k±mapari¼±ho k±mamucch± k±majjhos±na½– ida½ vuccati k±mar±gasa½yojana½.
1120. Tattha katama½ paµighasa½yojana½? Anattha½ me acar²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carat²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carissat²ti ±gh±to j±yati, piyassa me man±passa anattha½ acari…pe… anattha½ carati…pe… anattha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, appiyassa me aman±passa attha½ acari…pe… attha½ carati…pe… attha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, aµµh±ne v± pana ±gh±to j±yati. Yo evar³po cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– ida½ vuccati paµighasa½yojana½.
1121. Tattha katama½ m±nasa½yojana½? Seyyohamasm²ti m±no, sadisohamasm²ti m±no, h²nohamasm²ti m±no. Yo evar³po m±no maññan± maññitatta½ unnati unnamo [uººati uºº±mo (sy±.)] dhajo sampagg±ho ketukamyat± cittassa– ida½ vuccati m±nasa½yojana½.
1122. Tattha katama½ diµµhisa½yojana½? Sassato lokoti v±, asassato lokoti v±, antav± lokoti v±, anantav± lokoti v±, ta½ j²va½ ta½ sar²ranti v±, añña½ j²va½ añña½ sar²ranti v±, hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, na hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, hoti ca na ca hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, neva hoti na na hoti tath±gato para½ maraº±ti v±; y± evar³p± diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho paµigg±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– ida½ vuccati diµµhisa½yojana½. Ýhapetv± s²labbatapar±m±sasa½yojana½ sabb±pi micch±diµµhi diµµhisa½yojana½.
1123. Tattha katama½ vicikicch±sa½yojana½? Satthari kaªkhati vicikicchati, dhamme kaªkhati vicikicchati, saªghe kaªkhati vicikicchati, sikkh±ya kaªkhati vicikicchati, pubbante kaªkhati vicikicchati, aparante kaªkhati vicikicchati, pubbant±parante kaªkhati vicikicchati, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu kaªkhati vicikicchati: y± evar³p± kaªkh± kaªkh±yan± kaªkh±yitatta½ vimati vicikicch± dve¼haka½ dvedh±patho sa½sayo aneka½sagg±ho ±sappan± parisappan± apariyog±han± thambhitatta½ cittassa manovilekho– ida½ vuccati vicikicch±sa½yojana½.
1124. Tattha katama½ s²labbatapar±m±sasa½yojana½? Ito bahiddh± samaºabr±hmaº±na½ s²lena suddhi vatena suddhi s²labbatena suddh²ti; y± evar³p± diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho patiµµh±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– ida½ vuccati s²labbatapar±m±sasa½yojana½.
1125. Tattha katama½ bhavar±gasa½yojana½? Yo bhavesu bhavachando bhavar±go bhavanand² bhavataºh± bhavasineho bhavapari¼±ho bhavamucch± bhavajjhos±na½– ida½ vuccati bhavar±gasa½yojana½.
1126. Tattha katama½ iss±sa½yojana½? Y± paral±bhasakk±ragaruk±ram±nanavandanap³jan±su iss± iss±yan± iss±yitatta½ us³y± us³yan± us³yitatta½ [ussuy± ussuyan± ussuyitatta½ (ka.)]– ida½ vuccati iss±sa½yojana½.
1127. Tattha katama½ macchariyasa½yojana½? Pañca macchariy±ni– ±v±samacchariya½, kulamacchariya½, l±bhamacchariya½, vaººamacchariya½, dhammamacchariya½. Ya½ evar³pa½ macchera½ macchar±yan± macchar±yitatta½ veviccha½ kadariya½ kaµukañcukat± aggahitatta½ cittassa– ida½ vuccati macchariyasa½yojana½.
1128. Tattha katama½ avijj±sa½yojana½? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºä½ ya½ evar³pa½ aññ±ºa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asa½g±han± apariyog±han± asamapekkhan± apaccavekkhaº± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajañña½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laªg² moho akusalam³la½– ida½ vuccati avijj±sa½yojana½.

Ime dhamm± sa½yojan±.

1129. Katame dhamm± no sa½yojan±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± no sa½yojan±.
1130. Katame dhamm± sa½yojaniy±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½yojaniy±.
1131. Katame dhamm± asa½yojaniy±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± asa½yojaniy±.
1132. Katame dhamm± sa½yojanasampayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½yojanasampayutt±.
1133. Katame dhamm± sa½yojanavippayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± sa½yojanavippayutt±.
1134. Katame dhamm± sa½yojan± ceva sa½yojaniy± ca? T±neva sa½yojan±ni sa½yojan± ceva sa½yojaniy± ca.
1135. Katame dhamm± sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±? Tehi dhammehi ye dhamm± sa½yojaniy±, te dhamme µhapetv± avases± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±.
1136. Katame dhamm± sa½yojan± ceva sa½yojanasampayutt± ca? K±mar±gasa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ k±mar±gasa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, paµighasa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ paµighasa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, m±nasa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ m±nasa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, diµµhisa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ diµµhisa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, vicikicch±sa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ vicikicch±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, s²labbatapar±m±sasa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ s²labbatapar±m±sasa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, bhavar±gasa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ bhavar±gasa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, iss±sa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ iss±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, macchariyasa½yojana½ avijj±sa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, avijj±sa½yojana½ macchariyasa½yojanena sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca– ime dhamm± sa½yojan± ceva sa½yojanasampayutt± ca.
1137. Katame dhamm± sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamme µhapetv± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±.
1138. Katame dhamm± sa½yojanavippayutt± sa½yojaniy±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½yojanavippayutt± sa½yojaniy±.
1139. Katame dhamm± sa½yojanavippayutt± asa½yojaniy±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± sa½yojanavippayutt± asa½yojaniy±.