¾savagocchaka½

1102. Katame dhamm± ±sav±? Catt±ro ±sav±– k±m±savo, bhav±savo, diµµh±savo, avijj±savo.
1103. Tattha katamo k±m±savo? Yo k±mesu k±macchando k±mar±go k±manand² k±mataºh± k±masineho k±mapari¼±ho k±mamucch± k±majjhos±na½– aya½ vuccati k±m±savo.
1104. Tattha katamo bhav±savo? Yo bhavesu bhavachando [bhavacchando (s². sy±.)] bhavar±go bhavanand² bhavataºh± bhavasineho bhavapari¼±ho bhavamucch± bhavajjhos±na½– aya½ vuccati bhav±savo.
1105. Tattha katamo diµµh±savo? Sassato lokoti v±, asassato lokoti v±, antav± lokoti v±, anantav± lokoti v±, ta½ j²va½ ta½ sar²ranti v±, añña½ j²va½ añña½ sar²ranti v±, hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, na hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, hoti ca na ca hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, neva hoti na na hoti tath±gato para½ maraº±ti v±; y± evar³p± diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho paµigg±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati diµµh±savo. Sabb±pi micch±diµµhi diµµh±savo.
1106. Tattha katamo avijj±savo? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½ pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºä½ ya½ evar³pa½ aññ±ºa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asa½g±han± apariyog±han± asamapekkhan± apaccavekkhaº± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajañña½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati avijj±savo.

Ime dhamm± ±sav±.

1107. Katame dhamm± no ±sav±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½ asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± no ±sav±.
1108. Katame dhamm± s±sav±? Kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± s±sav±.
1109. Katame dhamm± an±sav±? Apariy±pann± magg± ca maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± an±sav±.
1110. Katame dhamm± ±savasampayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ±savasampayutt±.
1111. Katame dhamm± ±savavippayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± ±savavippayutt±.
1112. Katame dhamm± ±sav± ceva s±sav± ca? Teyeva ±sav± ±sav± ceva s±sav± ca.
1113. Katame dhamm± s±sav± ceva no ca ±sav±? Tehi dhammehi ye dhamm± s±sav±, te dhamme µhapetv± avases± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar± ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± s±sav± ceva no ca ±sav±.
1114. Katame dhamm± ±sav± ceva ±savasampayutt± ca? K±m±savo avijj±savena ±savo ceva ±savasampayutto ca, avijj±savo k±m±savena ±savo ceva ±savasampayutto ca, bhav±savo avijj±savena ±savo ceva ±savasampayutto ca, avijj±savo bhav±savena ±savo ceva ±savasampayutto ca, diµµh±savo avijj±savena ±savo ceva ±savasampayutto ca, avijj±savo diµµh±savena ±savo ceva ±savasampayutto ca– ime dhamm± ±sav± ceva ±savasampayutt± ca.
1115. Katame dhamm± ±savasampayutt± ceva no ca ±sav±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamme µhapetv± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ±savasampayutt± ceva no ca ±sav±.
1116. Katame dhamm± ±savavippayutt± s±sav±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± ±savavippayutt± s±sav±.
1117. Katame dhamm± ±savavippayutt± an±sav±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± ±savavippayutt± an±sav±.

Nikkhepakaº¹e paµhamabh±ºav±ro.